Triển lãm nhằm nâng cao sự hiểu biết về tiềm năng công nghiệp của An-giê-ri. Kể từ khi tổ chức triển lãm lần đầu tiên năm 2007, sự kiện này đã góp phần tích cực phát triển các ngành công nghiệp quan trọng của An-giê-ri. Việc tổ chức thường xuyên cũng giúp thiết lập một không gian gặp gỡ cho phép các nhà công nghiệp An-giê-ri và nước ngoài trao đổi kinh nghiệm và phát triển quan hệ kinh doanh trên cơ sở hai bên cùng có lợi.

Bên lề Triển lãm, sẽ có các cuộc hội thảo được tổ chức với các chủ đề mang tính thời sự về ngành công nghiệp An-giê-ri cũng như các chương trình đầu tư trong những năm tới.

Các cơ quan doanh nghiệp quan tâm có thể đăng ký với Ban tổ chức theo website sau http://lejournaldaffaire.com/en/page/register/162/ hoặc với Thương vụ Đại sứ quán Việt Nam tại An-giê-ri theo địa chỉ :

Ông HOÀNG ĐỨC NHUẬN, Tham tán thương mại

Địa chỉ: 14 rue G les Crêtes, Hydra, Alger, Algérie

Tel fixe: + 213 (0) 23485193

Fax: + 213 (0) 023485200

Mobile: + 213 (0) 559502658

Email: Dz@moit.gov.vn; Nhuanhd@moit.gov.vn

Nguồn: moit.gov.vn