Thông tin từ cuộc họp chuẩn bị cho Hội nghị lần thứ 2 của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với doanh nghiệp, Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp dự kiến tổ chức vào cuối tháng 3/2017 tại Hà Nội.

Nội dung Hội nghị này đang được Phó thủ tướng Vương Đình Huệ đặt yêu cầu cho các bộ, ngành thảo luận, xây dựng chương trình Hội nghị.

Trước mắt, có 6 câu hỏi đã được đặt ra.

Một là, kết quả hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp chung của cả nước đã có báo cáo, nhưng từng địa phương, bộ ngành như thế nào thì chưa công bố được?

Hai là, bao nhiêu bộ ngành thực hiện cam kết và có chương trình hành động Nghị quyết 35? Ai không làm, ai làm chậm? Phải có địa chỉ cụ thể.

Ba là, thực trạng bức tranh ”sức khỏe” cụ thể của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp FDI như thế nào?

Bốn là, các chuyên gia nói luôn luôn có rủi ro về 2 nền kinh tế trong 1 quốc gia là khối doanh nghiệp FDI và phần còn lại của nền kinh tế. Để khắc phục, kết nối hai khối này  thì ta phải làm gì?

Năm là, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như thế nào cho tốt khi hiện nay mới có 1% số lượng DN toàn quốc đầu tư vào lĩnh vực này thôi?

Sáu là, việc phát triển khởi nghiệp và sáng tạo, hệ sinh thái khởi nghiệp đang như thế nào và cần tiếp tục như thế nào?

Liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, Phó thủ tướng cũng yêu cầu các bộ ngành thảo luận, đánh giá kỹ hơn về sự phát triển về số lượng, đặc biệt là chất lượng sản xuất, kinh doanh của các loại hình doanh nghiệp nói chung.

“Phải đánh giá kỹ hơn bao nhiêu doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp đăng ký mã số thuế và bao nhiêu doanh nghiệp phát sinh thuế, làm ăn có lãi so với năm 2016?”, Phó thủ tướng nêu rõ.

Nguồn: baodautu.vn