9 tháng đầu năm, kim ngạch NK hàng hóa của Việt Nam từ Italia đạt 1,1 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Italia từ tháng 1 – tháng 9/2020 sụt giảm nhẹ 23,31% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1,11 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch trong riêng tháng 9/2020 đạt 124,89 triệu USD, tăng nhẹ 2,01% so với tháng 8/2020.

20:57 | 12/11/2020

Việt Nam tăng mạnh NK xơ, sợi dệt các loại từ thị trường Hồng Kông 9 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Hồng Kông trong tháng 9/2020 tăng 14,88% so với tháng trước đó, đạt 118,22 triệu USD, nhưng tính cả 9 tháng đầu năm tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này giảm tới 25,62% so với cùng kỳ, chỉ đạt 780,07 triệu USD.

15:49 | 12/11/2020

Thị trường xuất khẩu cao su 9 tháng đầu năm 2020

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan (TCHQ), xuất khẩu cao su của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt 1,11 triệu tấn, tương đương 1,42 tỷ USD, giá trung bình 1.278 USD/tấn, tăng 0,2% về lượng nhưng giảm 6% về kim ngạch, giảm 6,2% về giá so với cùng kỳ năm 2019.

14:58 | 05/11/2020

Đối tác