Cảnh báo 4 trường hợp lừa đảo cơ bản tại Tây Phi

Vinanet - Trong thời gian vừa qua, Thương vụ Việt Nam tại Nigeria nhận được một số đơn của các doanh nghiệp trong nước, đề nghị giải quyết khiếu nại các doanh nghiệp Nigeria, Cameroon và Togo lừa đảo. Để các doanh nghiệp trong nước rút kinh nghiệm, Thương vụ tóm tắt 4 trường hợp lừa đảo tại khu vực Tây Phi như sau:

09:49 | 09/05/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác