Hải Phòng: cấp phép Dự án đầu tư công nghiệp lớn nhất của Úc

Hải Phòng vừa chính thức trao giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty TNHH một thành viên Phôi thép úc (viết tắt là VII). Đây là tập đoàn tài chính chuyên đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp tại Việt Nam đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán Australia. Đồng thời cũng là dự án lớn nhất của Australia đầu tư tại Hải Phòng với số vốn đầu tư 70 triệu USD.

12:28 | 25/02/2008

Đối tác