KKR đã bán 50% cổ phần tại Masan consumer

KKR lời gấp đôi số tiền đã đầu tư trong thương vụ hiện thực hóa lợi nhuận lần này. Ngoài ra, năm 2014, KKR cũng đã nhận thêm gần 50 triệu USD cổ tức.

11:53 | 02/07/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác