Tình hình kinh tế quý III và 9 tháng đầu năm 2019

Vinanet -Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng tăng trưởng chậm lại với các yếu tố rủi ro, thách thức gia tăng.

08:31 | 02/10/2019

7 chỉ tiêu ước không hoàn thành kế hoạch 2011-2015

Vinanet - Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội giai năm 2011 - 2015 ước không hoàn thành gồm 2012 tăng trưởng GDP, tỷ trọng đầu tư toàn xã hội trong GDP, bội chi ngân sách, tăng năng suất lao động....

15:52 | 20/10/2015

Nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống của dân

“Những kết quả đạt được năm năm qua đã góp phần khẳng định thành tựu chung của TP.HCM trong 30 năm đổi mới - một giai đoạn lịch sử quan trọng trong sự nghiệp bảo vệ và phát triển của TP”.

09:44 | 15/10/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác