Nợ công mức nào là “nguy hiểm”?

Khi bàn về nợ công ở Quốc hội khóa 12 thì quá 50% GDP là “rất nguy hiểm”, tuy nhiên, đến Quốc hội khóa 13 thì nợ công 60% GDP lại là “nguy hiểm” thôi.

11:06 | 08/06/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác