Lần đầu tiên xuất khẩu 100.000 tấn đường

Ngày 15/7, tại buổi tổng kết sản xuất và chế biến mía đường niên vụ 2010 - 2011 ở TPHCM, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT), ông Bùi Bá Bổng cho biết trong giai đoạn mới, ngành mía đường đã có những khởi sắc.

15:02 | 18/07/2011

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác