'Đây là thiết kế iPhone 8 cuối cùng'

Trang iDropNews tuyên bố hình ảnh mẫu di động với thiết kế tràn viền, nút Home nằm trong màn hình mà họ đăng tải là nguyên mẫu cuối cùng của iPhone 8.

07:37 | 16/04/2017

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác