Năm dự báo về thiết bị công nghệ trong tương lai

Vinanet -Công ty nghiên cứu CCS Insight mới công báo ấn phẩm thường niên mang tên “Cuộc sống trong tương lai” (Future Lives), trong đó đưa ra các dự đoán về ngành công nghệ từ năm 2019 trở đi.

08:30 | 13/02/2019

Sửa đổi, bổ sung về chứng nhận và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa CNTT

Vinanet - Thông tư số 15/2018/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 15 tháng 11 năm 2018 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 30/2011/TT-BTTTT ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa chuyên ngành CNTT và truyền thông.

15:57 | 17/12/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác