Thông tư 28/2020/TT-BCT về quản lý, phát triển cụm công nghiệp

Ngày 16/11/2020 Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư 28/2020/TT-BCT quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 68/2017/NĐ-CP.

10:28 | 18/01/2021

Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo

Với định hướng “Kết nối để phát triển”, Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và chế biến chế tạo, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, công nghệ và mở ra cơ hội đầu tư.
 

19:42 | 31/12/2020

Chỉ số sản xuất công nghiệp 2020 tăng 3.36% so với năm trước

Tính chung cả năm 2020, giá trị tăng thêm ngành công nghiệp tăng 3.36% so với năm 2019, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5.82%, giữ vai trò chủ chốt dẫn dắt mức tăng trưởng chung của ngành công nghiệp và toàn nền kinh tế.

11:08 | 29/12/2020

Hình thành cụm công nghiệp đồng bộ, hiện đại

Bên cạnh những kết quả khả quan trong phát triển các cụm công nghiệp (CCN), tại một số địa phương, tiến độ đầu tư xây dựng hạ tầng CCN vẫn còn chậm, do nhiều vướng mắc, hạn chế liên quan đến thủ tục hành chính, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, bảo vệ môi trường và các nguồn lực thu hút đầu tư…
 

09:11 | 18/12/2020

Hơn 40 doanh nghiệp da giày tham gia Triển lãm về công nghiệp hỗ trợ và chế biến

Với định hướng “Kết nối để phát triển”, Triển lãm quốc tế về công nghiệp hỗ trợ và chế biến chế tạo Việt Nam - VIMEXPO 2020 sẽ là cầu nối giữa các doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tập đoàn đa quốc gia, tạo cơ hội giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ (CNHT) và chế biến chế tạo, giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, công nghệ và mở ra cơ hội đầu tư.
 

09:01 | 18/12/2020

Thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ (CNHT) có ý nghĩa quan trọng đối với chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, giúp nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh, tạo giá trị gia tăng, góp phần tăng tỷ trọng đóng góp của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong cơ cấu nền kinh tế.
 

22:18 | 17/12/2020

Tp. Hồ Chí Minh: Đẩy mạnh hỗ trợ sản xuất công nghiệp trong giai đoạn mới

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh đang nỗ lực đẩy mạnh các giải pháp hỗ trợ, kết nối đầu tư cho các doanh nghiệp (DN) sản xuất công nghiệp, công nghiệp hỗ trợ (CNHT) của thành phố nhằm hồi phục sau dịch bệnh cũng như tận dụng được sự dịch chuyển của chuỗi giá trị toàn cầu mang lại.
 

08:57 | 14/12/2020

Kỳ vọng sự chuyển mình của công nghiệp hỗ trợ

Với việc thành lập Trung tâm Tư vấn và Giải pháp Công nghệ Việt Nam — Hàn Quốc, doanh nghiệp công nghệ hỗ trợ Việt Nam đang đặt nhiều kỳ vọng có thể tham gia sâu và rộng hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.
 

18:37 | 12/12/2020

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2020

Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ và Chế biến chế tạo Việt Nam – VIMEXPO 2020 với mục tiêu “Kết nối để phát triển”, do Bộ Công Thương chỉ đạo, Cục Công nghiệp (Bộ Công Thương) chủ trì và phối hợp với Công ty Quảng cáo và Hội chợ Triển lãm C.I.S Vietnam tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9 đến 11/12/2020 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế ICE Hà Nội sẽ là hoạt động quan trọng và thiết thực hỗ trợ phát triển chuyên ngành.

08:14 | 01/12/2020

Đối tác