Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo hấp dẫn nhà đầu tư ASEAN

Tính đến ngày 20/7, cả nước có 3.040 dự án đầu tư còn hiệu lực của khu vực ASEAN với tổng vốn đăng ký 64,475 tỷ USD. Riêng 7 tháng đầu năm, Việt Nam đã thu hút thêm 181 dự án mới và 79 dự án tăng vốn từ khu vực ASEAN với tổng vốn đầu tư 2,492 tỷ USD, chiếm 19,26% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

09:05 | 05/08/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác