Cách tính lương, phụ cấp của công chức, viên chức sau khi tăng mức lương cơ sở

Vinanet - Tại Điều 3 của Nghị quyết số 86/2019/QH14 về dự doán ngân sách nhà nước năm 2020 đề cập tới việc thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,6 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tăng bằng mức tăng lương cơ sở, thời điểm thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2020.

08:46 | 06/04/2020

Cách tính lương cho người lao động khi nghỉ làm tránh dịch Covid-19

Vinanet - Diễn biến của dịch Covid-19 khá phức tạp,với mức độ lây lan nhanh chóng khiến nhiều doanh nghiệp ở các địa phương đã tạo điều kiện cho người lao động được làm việc tại nhà, thậm chí là ngừng việc. Điều này sẽ phải dựa vào từng trường hợp cụ thể để tính lương cho người lao động.

15:02 | 09/03/2020

Cách tính lương hưu khi người lao động nghỉ hưu từ năm 2020

Vinanet - Lợi ích thiết thực của việc tham gia bảo hiểm của nhiều lao động là có một khoản thu nhập khi về già. Sang năm 2020, sẽ thay đổi nhiều chính sách bảo hiểm liên quan đến chế độ hưu trí, do đó cách tính lương hưu cũng có một số thay đổi.

15:43 | 23/10/2019

Cách tính lương hưu theo qui định mới

Vinanet - BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi.

09:02 | 19/02/2018

Từ 1/5: Áp dụng cách tính lương mới

Liên bộ Tài chính - Nội vụ đã có thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, áp dụng từ ngày 1/5/2009. Theo đó, cán bộ, công chức thuộc biên chế hưởng lương ngân sách, làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội; cán bộ, công chức đến làm việc tại tổ chức phi chính phủ, dự án quốc tế đặt tại Việt Nam… sẽ hưởng mức lương mới.

08:21 | 29/04/2009

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác