Các nhà máy đường Brazil đã nhanh chóng bắt đầu vụ mới

Vinanet - Các nhà máy đường Brazil đã khẩn trương tiến hành chế biến mía trong niên vụ mới, đạt 3 triệu tấn trong nửa đầu tháng 3/2020, cao hơn 88% so với cùng kỳ năm ngoái, tổ chức Unica cho biết ngày 25/3. Vụ mía của Brazil thường bắt đầu vào tháng 4, nhưng các nhà máy thường bắt đầu chế biến sớm hơn nếu mía đã có sẵn. Các nhà máy đã phân bổ 14% lượng mía để sản xuất đường trong nửa đầu tháng 3 so với mức 6% trong cùng giai đoạn năm ngoái.

08:40 | 10/04/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác