TAG ahkfta

Hiệp định AHKFTA: Sẽ cắt giảm sâu thuế quan vào năm 2021

Vinanet - Dự kiến, trong giai đoạn 2019 - 2022, mức thay đổi thuế suất trung bình lớn nhất tại Hiệp định Thương mại tự do giữa ASEAN – Hồng Kông, Trung Quốc (AHKFTA) sẽ diễn ra trong năm 2021 (với mức giảm từ 6,52% năm 2020 xuống 4,98% trong năm 2021), tương ứng với mức giảm 63,8 tỷ đồng số thu thuế nhập khẩu (NK) của Việt Nam, theo tính toán của Bộ Tài chính.

09:52 | 12/12/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác