TAG arabica

TT cà phê ngày 26/3: Tăng nhẹ so với phiên đầu tuần

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng nhẹ 100 đồng so với phiên đầu tuần lên ở 32.100 – 32.900 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.424 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở mức 75 USD/tấn.

09:46 | 26/03/2019

TT cà phê ngày 21/3: Tuột dốc mất 300 đồng/kg

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay lại quay đầu sụt giảm xuống ở 32.000 – 33.000 đồng/kg sau khi mất 300 đồng. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.420 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở mức 75 USD/tấn.

14:53 | 21/03/2019

TT cà phê ngày 20/3: Hồi phục chạm mức 33.000 đồng/kg

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay đảo chiều tăng 400 đồng lên ở 32.300 – 33.100 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.433 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở mức 75 USD/tấn.

10:47 | 20/03/2019

TT cà phê ngày 19/3: Chưa chấm dứt đà sụt giảm

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay vẫn tiếp tục xuống dốc ở 31.800 – 32.600 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.410 USD/tấn (FOB), trừ lùi lui về ở 75 USD/tấn.

09:19 | 19/03/2019

TT cà phê ngày 15/3: Lao dốc mạnh, có nơi mất mốc 32.000 đồng/kg

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm sâu tới 600 đồng/kg xuống mức 31.900 – 32.600 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.405 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

09:59 | 15/03/2019

TT cà phê ngày 14/3: Tiếp tục xuống dốc

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm tiếp100 đồng/kg chốt ở 32.500 – 33.200 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.433 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

09:35 | 14/03/2019

TT cà phê ngày 13/3: Sụt giảm 100 đồng/kg

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay giảm nhẹ 100 đồng/kg xuống mức 32.600 – 33.300 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.440 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

09:58 | 13/03/2019

TT cà phê ngày 12/3: Chững lại chờ đợi tín hiệu mới

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay đi ngang ở 32.700 – 33.400 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.447 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

09:53 | 12/03/2019

TT cà phê ngày 11/3: Đi ngang sau phiên hồi phục cuối tuần

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay không đổi sau khi lấy lại 500 đồng/kg trong phiên giao dịch cuối tuần lên ở 32.700 – 33.500 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% giao dịch ở 1.445 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

09:57 | 11/03/2019

TT cà phê ngày 08/3: Đột ngột lao dốc 500 đồng/kg

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay đảo chiều giảm mạnh 500 đồng/kg xuống mức 32.200 – 32.900 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% mất 27 USD giao dịch ở 1.420 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

14:17 | 08/03/2019

TT cà phê ngày 07/3: Tiếp tục tăng 100 đồng/kg

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay tiếp nối đà tăng lên mức 32.600 – 33.400 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% cộng thêm 5 USD giao dịch ở 1.447 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

09:57 | 07/03/2019

TT cà phê ngày 05/3: Tuột dốc mất 300 đồng/kg

Vinanet - Giá cà phê nhân xô một số tỉnh Tây Nguyên hôm nay lao dốc xuống 32.300 – 33.100 đồng/kg. Tại cảng TPHCM, giá cà phê xuất khẩu loại 2, tỷ lệ đen vỡ 5% mất 13 USD giao dịch tại 1.436 USD/tấn (FOB), trừ lùi ở 85 USD/tấn.

10:50 | 05/03/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác