Baker Hughes: Các nhà khoan dầu Mỹ cắt giảm số giàn khoan tuần thứ 5 liên tiếp

Vinanet - Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần qua giảm số giàn khoan hoạt động tuần thứ 5 liên tiếp xuống mức thấp nhất trong gần một năm, do các nhà sản xuất độc lập tuân theo kế hoạch cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới khi chính phủ cắt giảm các dự báo tăng trưởng cho sản lượng dầu đá phiến.

11:04 | 25/03/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác