Thanh Hoá: Chống hàng giả và gian lận thương mại,cần sự phối hợp đồng bộ.

Trên cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 31/1999/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống sản xuất và buôn bán hàng giả và xác định chống hàng giả là nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm của mỗi đơn vị, lực lượng Quản lý thị trường (QLTT) Thanh Hóa đã tích cực bám sát diễn biến thị trường để tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, kiểm soát. Phối hợp với các ngành, các cấp chống hàng giả, gian lận thương mại trên từng lĩnh vực.

14:42 | 28/07/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác