Ban hành mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 15/2016/QĐ-TTg quy định về mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2018.

11:04 | 12/04/2016

Từ 1/1/2016: Đóng bảo hiểm xã hội tính cả phụ cấp

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành thông tư hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trong đó quy định tiền lương và các khoản phụ cấp tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc người lao động phải đóng từ 1/1/2016 đến hết năm 2017.

15:21 | 06/01/2016

Từ 1/1/2016, có thể nhận bảo hiểm xã hội một lần

Với đa số phiếu thuận, chiều 22/6, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, có hiệu lực thi hành từ 1/1/2016.

17:06 | 22/06/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác