Xem xét bỏ giá trần sữa trẻ em dưới 6 tuổi từ đầu tháng 7

Sẽ xem xét dỡ bỏ chính sách giá trần đối với mặt hàng sữa trẻ em dưới 6 tuổi từ đầu tháng 7/2016. Đó là khẳng định của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng tại buổi tiếp và làm việc với đại sứ Michael Froman - đại diện Thương mại Hoa Kỳ hôm 24/5.

15:17 | 26/05/2016

Đối tác