4 nhà đầu tư nước ngoài đang kiện Chính phủ VN

Theo dự thảo báo cáo kết quả công tác tư pháp 6 tháng, Bộ Tư pháp đang thực hiện nhiệm vụ “đại diện pháp lý” cho Chính phủ trong 4 vụ tranh chấp nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ tại Hội đồng Trọng tài quốc tế. Bốn nhà đầu tư nước ngoài kiện Chính phủ VN gồm Recofi, TVB, Sài Gòn Metropolitant, Sezako.

14:05 | 12/07/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác