TAG gạo eu

Báo cáo thị trường lúa gạo EU

Vinanet - Dưới đây là báo cáo của Ủy ban Tổ chức chung về các thị trường nông sản EU về thị trường lúa gạo của khu vực này. 

08:41 | 23/11/2019

Một số thông tin về chính sách lúa gạo EU

Vinanet - EU có chi phí sản xuất lúa gạo cao. Trước năm 2004 khu vực này dành nhiều trợ cấp cho ngành lúa gạo, nhưng sau đó đã cắt giảm nhiều để giá gạo khu vực phù hợp với giá quốc tế.

09:54 | 03/04/2017

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác