Sản lượng gạo Trung Quốc vụ 2008/09 sẽ giảm

Tổng sản lượng gạo của Trung Quốc năm 2007/08 ước đạt đạt 185 triệu tấn (quy xay xát), tăng 1% so với năm trước. Sản lượng năm 08/09 dự báo giảm nhẹ xuống 184 triệu tấn. Do giá ngô tăng, sử dụng gạo và lúa mì trong chăn nuôi ở năm 2007/08 tăng lên.

12:40 | 17/03/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác