Cảnh báo gian lận thuế trong thu mua nông sản xuất khẩu

Mua đắt bán rẻ nhưng vẫn thu lợi nhuận nhờ chính sách hoàn thuế Giá trị gia tăng (GTGT), một cá nhân thuê người thành lập nhiều công ty con mua bán hàng hóa trên hóa đơn để được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT… là các hình thức gian lận thuế vừa được Hiệp hội Cà phê-Ca cao, Hồ tiêu cảnh báo.

10:34 | 30/11/2012

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác