Thị trường xuất khẩu khẩu cao su 4 tháng năm 2015

Bốn tháng đầu năm 2015, xuất khẩu cao su thiên nhiên của cả nước đạt 252.416 tấn, trị giá 360,67 triệu USD, đơn giá xuất khẩu bình quân khoảng 1.429 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2014, tăng 33,9% về lượng, nhưng giảm 4,21% về giá trị.

22:14 | 23/05/2015

Xuất khẩu gạo đạt mốc 7,5 triệu tấn

Xuất khẩu gạo năm 2014 đạt 6,5 triệu tấn, với giá trị FOB đạt 2,84 tỷ USD, giá trị CIF đạt 2,99 tỷ USD. Giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 436,92 USD/tấn. Ngoài ra, xuất khẩu biên mậu thị trường Trung Quốc khoảng 1 triệu tấn. Như vậy, tổng lượng xuất khẩu năm 2014 đạt 7,5 triệu tấn.

15:58 | 05/01/2015

Mười tháng xuất khẩu gạo đạt trên 2,57 tỷ USD

Tháng 10, cả nước đã xuất khẩu được 601.814 tấn gạo, trị giá 291,06 triệu USD, mức giá xuất khẩu bình quân trong tháng 10 là 468,32 USD/tấn. Tính chung, lượng gạo xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2014 đạt 5,59 triệu tấn, trị giá 2,57 tỷ USD.

15:54 | 28/11/2014

Xuất khẩu gạo 8 tháng vẫn trên đà sụt giảm

Theo thống kê, xuất khẩu gạo tháng 8 đạt 662.425 tấn, trị giá 301,96 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 431,12 USD/tấn. So với tháng 7, số lượng tăng 11,1%, trị giá tăng 11,3%, giá bình quân tăng 1,54 USD/tấn.

16:16 | 24/09/2014

Xuất khẩu gạo 7 tháng đạt 3,6 triệu USD

Theo báo cáo của Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), xuất khẩu gạo 7 tháng đầu năm 2014 đạt 3,6 triệu tấn, trị giá FOB 1,560 tỉ USD. Giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 431,44 USD/tấn, giảm 10,27% so với cùng kỳ năm trước.

09:40 | 15/08/2014

Tháng 4, dự kiến xuất khẩu 700.000 tấn gạo

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), trong quý I/2014, Việt Nam đã xuất khẩu được 1,219 triệu tấn gạo, trị giá 529,777 triệu USD (giá FOB), giá xuất khẩu bình quân đạt 434,67 USD/tấn.

09:17 | 07/04/2014

Tháng 11 xuất khẩu gạo sụt giảm ở hầu hết các thị trường

Theo thống kê, tháng 11/2013 cả nước chỉ xuất khẩu được hơn 376.057 tấn gạo, giá xuất khẩu bình quân FOB đạt 442,7 USD/tấn, trị giá FOB đạt 174,24 triệu USD, trị giá CIF đạt 201,753 triệu USD. Tháng 11 là tháng có khối lượng xuất khẩu thấp nhất kể từ tháng 3 năm nay nhưng vẫn cao hơn tháng 1 và tháng 2 (tháng 1 hơn 404.000 tấn, tháng 2 đạt 340.000 tấn).

11:53 | 19/12/2013

Xuất khẩu gạo tháng 5 và dự kiến cho tháng 6 năm 2013

Xuất khẩu gạo trong tháng 5/2013 với 648.359 tấn, trị giá FOB là 273,449 triệu USD, trị giá CIF là 292,052 triệu USD, giá xuất khẩu bình quân FOB là 421,76 USD/tấn. So với tháng 4/2013 về số lượng giảm 7,5%, trị giá FOB giảm 9,2% và giá bình quân cũng giảm 7,91 USD/tấn. So với cùng kỳ năm 2012 về số lượng giảm 17,7%, trị giá FOB giảm 20,6% và giá bình quân giảm 15,57 USD/tấn.

17:07 | 21/06/2013

Tháng 2 xuất khẩu gạo sang các thị trường giảm cả về lượng và kim ngạch

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 2/2013 xuất khẩu gạo của Việt Nam giảm cả về lượng và kim ngạch so với tháng đầu năm (giảm 18,34% về lượng và giảm 21,18% về kim ngạch); Tính chung cả 2 tháng đầu năm, tuy lượng gạo xuất khẩu vẫn tăng 14,83% so với cùng kỳ nhưng kim ngạch vẫn giảm nhẹ 0,54%, đạt 808.874 tấn, tương đương 364,1 triệu USD. Đơn giá xuất khẩu bình quân đạt 444,77 USD/tấn FOB.

11:56 | 29/03/2013

Thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam 11 tháng đầu năm 2011

Mười một tháng đầu năm 2011, cả nước xuất khẩu 6,79 triệu tấn gạo, thu về 3,46 tỷ USD, chiếm 3,96% trong tổng kim ngạch XK hàng hoá cả nước, vượt 13,1% kế hoạch đề ra năm 2011, tăng 6,4% về lượng và tăng 16,06% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái. Giá xuất khẩu bình quân 486,48 USD/tấn (tăng 60,86 USD/tấn so với cùng kỳ).

15:01 | 16/12/2011

Triển vọng xuất khẩu cà phê năm 2011

Xuất khẩu cà phê năm 2010 đã đạt được kết quả khá bất ngờ. Tính chung cả năm 2010, Việt Nam xuất khẩu khoảng 1,17 triệu tấn cà phê, kim ngạch xuất khẩu đạt 1,73 tỷ USD tăng 1,9% so với năm 2009. Giá xuất khẩu bình quân năm 2010 đạt 1.462 USD/tấn so với năm 2009.

15:12 | 25/01/2011

Tháng 12 sẽ xuất khẩu khoảng nửa triệu tấn gạo

Trong 11 tháng, cả nước đã xuất khẩu được 6,26 triệu tấn gạo, đạt giá trị FOB 2,67 tỷ USD, tăng 9,94% về số lượng, 15,63% về giá trị so với cùng kỳ năm 2009; giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 426 USD/tấn.

17:13 | 07/12/2010

Kim ngạch xuất khẩu gạo sang các thị trường 6 tháng đầu năm 2010

6 tháng đầu năm 2010, cả nước xuất khẩu gần 3,5 triệu tấn gạo, trị giá trên 1,7 tỷ USD (giảm 7,37% về lượng và giảm 1,11% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2009); giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 500 USD/tấn, tăng nhẹ 6,66% so với cùng kỳ năm 2009.

14:18 | 29/07/2010

Giá thuỷ sản tăng mạnh

Theo Sở Công Thương An Giang, trong tháng 8.2009, xuất khẩu cá tra đang có dấu hiệu hồi phục với nhiều tác động có lợi về giá. Hiện giá xuất khẩu bình quân 2.271USD/tấn - tăng hơn 50 USD/tấn so cùng kỳ.

09:03 | 01/09/2009

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác