Tôm Việt đuối theo tỷ giá

Tỷ giá biến động, giá nguyên liệu nhân công tăng cao khiến sản phẩm tôm của Việt Nam khó cạnh tranh với các nước trong khu vực.

13:58 | 20/08/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác