TAG giá cả

Lợi nhuận doanh nghiệp vẫn chưa đủ trả nợ

Với lãi suất cho vay trung bình 8% hiện nay, các chuyên gia kinh tế cho rằng lợi nhuận một doanh nghiệp kiếm được từ các khoản vay thêm vẫn chưa đủ trang trải chi phí vốn, chưa nói đến mở rộng đầu tư.

17:06 | 30/06/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác