Giá chè Bangladesh ngày 24/5 tăng

Vinanet - Giá chè tại Bangladesh tăng tuần thứ 2 liên tiếp tại phiên đấu giá hôm thứ ba (24/5), do nhu cầu đối với chè chất lượng tăng mạnh mẽ, mặc dù nguồn cung tăng cao.

10:22 | 25/05/2016

Giá chè Bangladesh tăng tuần thứ hai liên tiếp

Giá chè tại Bangladesh tăng tuần thứ hai liên tiếp, tại phiên đấu giá hàng tuần vào thứ ba (12/5), do lá tươi bắt đầu phát triển vào đầu niên vụ marketing, các nhà môi giới cho biết.

14:10 | 13/05/2015

Giá chè Bangladesh tăng

Giá chè tại Bangladesh tăng trong phiên đấu giá đầu tiên của niên vụ mới, do bất ổn chính trị giảm, các nhà môi giới cho biết.

15:04 | 07/05/2015

Giá chè Bangladesh giảm do nhu cầu chậm chạp

Giá chè tại Bangladesh giảm mạnh tuần thứ 4 liên tiếp, trong phiên đấu giá hàng tuần vào thứ ba (31/3), trong bối cảnh nhu cầu chậm chạp từ các khách hàng nội địa, mặc dù nguồn cung giảm, và bất ổn chính trị.

14:22 | 02/04/2015

Giá chè Bangladesh ngày 18/3 giảm

Giá chè Bangladesh giảm mạnh tuần thứ hai liên tiếp, tại phiên đấu giá hàng tuần phiên thứ tư (18/3), do nhu cầu chậm chạp từ các khách hàng địa phương, bất chấp nguồn cung suy giảm, trong bối cảnh bất ổn chính trị.

14:29 | 19/03/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác