Thông tư của NHNN về dịch vụ trung gian thanh toán

Vinanet - Ngày 22/11/2019, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 23/2019/TT-NHNN về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

16:51 | 29/11/2019

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác