Chính phủ ưu tiên xúc tiến thương mại những nông sản chủ lực

Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, có nhiều chú trọng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

10:47 | 12/02/2014

Chính phủ ưu tiên xúc tiến thương mại những nông sản chủ lực

Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014, có nhiều chú trọng đến phát triển nông nghiệp, nông thôn.

14:25 | 06/01/2014

Tăng trưởng xuất khẩu năm nay có thể bằng 0%

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành bản “Khung kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2010” trong đó có nhận định: Trong số 22 chỉ tiêu kế hoạch năm 2009, ước tính có 15 chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra, 7 chỉ tiêu đạt thấp hơn.

16:41 | 31/07/2009

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác