28 tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg

Vinanet - Theo Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ ngày 15/4/2020 về phòng, chống dịch COVID-19, Thủ tướng đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo về việc phân loại nguy cơ dịch bệnh ở các địa phương để áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

07:24 | 17/04/2020

Thông báo của VPCP kết luận chuyển đổi hình thức đầu tư một số đoạn cao tốc Bắc Nam

Vinanet - Ngày 07/4/2020, Văn phòng Chính phủ đã ra Thông báo số 147/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc chuyển đổi hình thức đầu tư một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông và Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ.

10:58 | 13/04/2020

Bộ Công Thương thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các dự án kém hiệu quả

Thực hiện theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp ngày 14/12/2016, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xử lý các vấn tồn tại ở các dự án lớn chậm tiến độ, kém hiệu quả trong ngành Công Thương. Trong Tổ công tác đặc biệt này, người đứng đầu ngành Công Thương giữ vai trò Trưởng ban.

16:32 | 22/12/2016

Hỗ trợ phát triển các dự án điện mặt trời

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về cơ chế khuyến khích phát triển các dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

10:09 | 19/08/2016

VBPL: Hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Vinanet - Trên cơ sở thảo luận, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2016, ngày 16 tháng 5 năm 2016 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ra Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

08:48 | 22/05/2016

Những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường KD, nâng cao năng lực cạnh tranh

Vinanet - Trên cơ sở thảo luận, biểu quyết của các Thành viên Chính phủ và Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3 năm 2016, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28 tháng 4 năm 2016 về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020.

15:31 | 17/05/2016

Thủ tướng yêu cầu không tăng phí, lệ phí, thuế

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2016 chủ đề "Doanh nghiệp Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế của đất nước".

15:42 | 16/05/2016

Bốn doanh nghiệp được xuất gạo qua biên giới

Văn phòng Chính phủ đã có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cho phép một số đơn vị thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) được xuất khẩu gạo qua biên giới.

09:25 | 13/05/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác