Xem xét bỏ thuế GTGT 5% với gạo tiêu dùng trong nước

Theo Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng tại cuộc họp về tình hình xuất khẩu gạo, Thủ tướng yêu cầu cơ quan chức năng rà soát các lối mở biên giới có đủ điều kiện để cho phép xuất khẩu gạo và xem xét bỏ thuế giá trị gia tăng 5% đối với gạo tiêu dùng trong nước.

22:44 | 30/04/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác