TAG kcn

Ưu tiên khu công nghiệp sinh thái

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế, trong đó có nhấn mạnh mô hình khu công nghiệp sinh thái sẽ được ưu tiên phát triển trong thời gian tới.

09:26 | 13/12/2016

Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp: Vướng rào cản chính sách

Thống kê của Vụ Quản lý các khu kinh tế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy, tính đến nay, cả nước có 16 khu kinh tế (KKT) được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước 814,7 ngàn ha và 313 KCN với tổng diện tích đất tự nhiên hơn 88 ngàn ha.

09:34 | 07/12/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác