Nhập khẩu thủy sản 2 tháng đầu năm 2021 tăng 18%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, 2 tháng đầu năm 2021 kim ngạch nhập khẩu hàng thủy sản các loại của cả nước đạt trên 299,75 triệu USD, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm 2020.

08:26 | 25/03/2021

Nhập khẩu dược phẩm tháng 1/2021 tăng 23% so với cùng kỳ

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 1/2021 kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng dược phẩm các loại của cả nước đạt trên 260,2 triệu USD, giảm 16,3% so với tháng 12/2020, nhưng tăng 23% so với tháng 1/2020.

13:00 | 14/02/2021

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Đài Loan 11 tháng 2020 giảm 14%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Đài Loan đạt 15 tỷ USD, tăng 8.2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 46% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này.
 

19:11 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu từ thị trường Canada 11 tháng 2020 giảm 14%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Canada đạt 659 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng lúa mì được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 10,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này.

 

16:10 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil đạt 2,5 tỷ USD

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng ngô được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này, chiếm 18,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil.
 

14:18 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo 11 tháng đầu năm giảm hơn 13%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo đạt 263 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 30,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo.
 

11:37 | 31/12/2020

Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Nga 11 tháng đầu năm tăng nhẹ về kim ngạch

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Nga trong tháng 11/2020 giảm 31,54% so với tháng 10/2020 đạt 131,97 triệu USD. Tuy nhiên tính chung cả 11 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường này vẫn tăng nhẹ 8,97% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1,8 tỷ USD.

21:33 | 29/12/2020

Đối tác