9 tháng đầu năm, kim ngạch NK hàng hóa của Việt Nam từ Italia đạt 1,1 tỷ USD

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Italia từ tháng 1 – tháng 9/2020 sụt giảm nhẹ 23,31% so với cùng kỳ, chỉ đạt 1,11 tỷ USD. Trong đó, kim ngạch trong riêng tháng 9/2020 đạt 124,89 triệu USD, tăng nhẹ 2,01% so với tháng 8/2020.

20:57 | 12/11/2020

Việt Nam tăng mạnh NK xơ, sợi dệt các loại từ thị trường Hồng Kông 9 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Hồng Kông trong tháng 9/2020 tăng 14,88% so với tháng trước đó, đạt 118,22 triệu USD, nhưng tính cả 9 tháng đầu năm tổng kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này giảm tới 25,62% so với cùng kỳ, chỉ đạt 780,07 triệu USD.

15:49 | 12/11/2020

Nhập khẩu cao su từ thị trường Anh trong tháng 9 tăng hơn 484%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Anh đạt 508 triệu USD, giảm 18% so với cùng kỳ; tính riêng tháng 9 đạt 59,82 triệu USD giảm 4,7% so với tháng 8/2020 và giảm 5% so với cùng tháng năm 2019.
 

13:09 | 12/11/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác