Kim ngạch nhập khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 giảm 4,2%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng thủy sản các loại về Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 842,4 triệu USD, giảm 4,2% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 0,72% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
 

08:57 | 23/07/2020

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản tháng 1/2020 giảm gần 25%

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu thủy sản vào Việt Nam trong tháng 1/2020 sụt giảm mạnh 34,5% so với tháng 12/2019 và cũng giảm 24,7% so với tháng 1/2019, đạt 117,78 triệu USD. 

09:21 | 20/02/2020

Nhập khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 tăng nhẹ

Vinanet - Theo thống kê sơ sộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2019 đạt 879,37 triệu USD, tăng nhẹ 2,2% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó riêng tháng 6/2019 đạt 149,8 triệu USD, giảm 11,3% so với tháng 5/2019 và giảm 8,3% so với tháng 6/2018.

09:48 | 24/07/2019

Kim ngạch nhập khẩu thủy sản tháng 1/2019 giảm 9,6%

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại vào Việt Nam trong tháng 1/2019 tăng 1% so với tháng liền kề trước đó nhưng giảm 9,6% so với cùng tháng năm 2018, đạt 156,33 triệu USD.

08:58 | 25/02/2019

Năm 2018 nhập khẩu thủy sản tăng gần 20% kim ngạch

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu thủy sản sau khi tăng liên tục trong tháng 10, 11/2018 thì đến tháng cuối năm 2018 sụt giảm 1,6%, đạt 154,8 triệu USD. Tính chung cả năm 2018, kim ngạch vẫn tăng 19,6% so với năm 2017, đạt 1,72 tỷ USD.

07:58 | 23/01/2019

Nhập khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm tăng mạnh

Vinanet - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, thủy sản nhập khẩu vào Việt Nam ngày càng tăng, trong 10 tháng đầu năm 2018 kim ngạch nhập khẩu thủy sản đã tăng 22,4% so với 10 tháng đầu năm 2017, đạt 1,41 tỷ USD.

10:59 | 19/11/2018

Năm 2017 nhập khẩu thủy sản từ tất cả các thị trường chủ chốt đều tăng kim ngạch

Vinanet - Theo tính toán từ số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, năm 2017 kim ngạch nhập khẩu thủy sản các loại của cả nước đạt gần 1,44 tỷ USD, tăng trên 29,5% so với  năm 2016; trong đó riêng tháng cuối năm 2017 đạt 141,4 triệu USD, giảm 2,7% so với tháng 11/2017 nhưng tăng 9,5% so với tháng 12/2016.

08:40 | 22/01/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác