Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu 8 tháng đầu năm tăng 27,3%

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam 8 tháng đầu năm 2018 đạt gần 8,63 triệu tấn, trị giá hơn 5,74  tỷ USD, tăng nhẹ 0,01% về lượng và tăng 27,3% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

07:00 | 18/09/2018

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu tăng mạnh

Vinanet - Việt Nam nhập khẩu xăng dầu các loại chủ yếu từ Singapore; riêng xăng dầu nhập khẩu từ thị trường này đã chiếm 42% trong tổng lượng xăng dầu nhập khẩu của cả nước và chiếm 39% trong tổng kim ngạch.

13:57 | 03/07/2017

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu 10 tháng giảm gần 15%

Vinanet - Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng lượng xăng dầu nhập khẩu về Việt Nam 10 tháng đầu năm 2016 đạt 9,53 triệu tấn, trị giá 3,81 tỷ USD (tăng 18% về lượng nhưng giảm 14,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước).

11:09 | 09/12/2016

Nhập khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 tăng cả về lượng và trị giá

Diesel là mặt hàng chiếm phần lớn trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 6 tháng đầu năm 2011 đạt 3,1 triệu tấn với kim ngạch 2,9 tỉ USD, tăng 12% về lượng và tăng 63% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 53,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu các loại.

16:51 | 03/08/2011

Nhập khẩu xăng dầu các loại của Việt Nam 2 tháng đầu năm 2010 giảm về lượng nhưng tăng về trị giá

Singapore là thị trường dẫn đầu về cung cấp xăng dầu cho Việt Nam 2 tháng đầu năm 2010, đạt 638 nghìn tấn với kim ngạch 363 triệu USD, giảm 19,2% về lượng nhưng tăng 16,7% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 36,4% trong tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu cả nước 2 tháng đầu năm 2010; tiếp theo đó là Trung Quốc đạt 258 ,8 nghìn tấn với kim ngạch 169 triệu USD, tăng 15,3% về lượng và tăng 84% về trị giá so với cùng kỳ, chiếm 17% trong tổng kim ngạch.

10:47 | 08/04/2010

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong năm 2009 giảm mạnh

Theo số liệu thống kê, nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 12/2009 đạt 924 nghìn tấn với kim ngạch 540 triệu USD, tăng 29,7% về lượng và tăng 30,9% về trị giá so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam năm 2009 đạt 12.705 nghìn tấn với kim ngạch 6,3 tỉ USD, giảm 2% về lượng và giảm 43% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

16:53 | 02/02/2010

Nhập khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 4/2009 tăng về lượng và trị giá

Kim ngạch nhập khẩu xăng dầu trong tháng tháng 4/2009 đạt trên 1,423 triệu tấn, với trị giá 597 triệu USD, tăng 42,5% về lượng và tăng 14,9% về trị giá so với tháng trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 4,545 triệu tấn, trị giá 1,792 tỉ USD, giảm 4% về lượng và giảm 53,6% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái và đạt 37,2% kế hoạch năm.

08:45 | 26/05/2009

Đối tác