Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil đạt 2,5 tỷ USD

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil đạt 2,5 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng ngô được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này, chiếm 18,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Brazil.
 

14:18 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo 11 tháng đầu năm giảm hơn 13%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo đạt 263 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 30,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo.
 

11:37 | 31/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 11 tháng đầu năm giảm nhẹ

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ thị trường Indonesia 11 tháng đầu năm giảm nhẹ 6,43% so với cùng kỳ đạt 4,79 tỷ USD. Mặc dù riêng tháng 11/2020, hàng hóa nhập khẩu từ thị trường này có kim ngạch tăng nhẹ 2,95% so với tháng trước đó, đạt 528,9 triệu USD.

08:49 | 29/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ba Lan 11 tháng đầu năm tăng gần 18%

11 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ba Lan đạt 310 tiệu USD, tăng 17.7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 17,4% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ba Lan.
 

09:44 | 28/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường UAE tăng 7,8%

Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường UAE trong 10 tháng đầu năm 2020 đạt 344 triệu USD tăng 7,9% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng chất dẻo nguyên liệu được Việt Nam nhập nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 34,7% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường UAE.
 

16:14 | 16/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bỉ giảm 15%

10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bỉ đạt 403 triệu USD, giảm 15,8% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng dược phẩm được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 30,9% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bỉ.
 

15:30 | 16/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bangladet tăng trên 15%

10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bangladet đạt 67 triệu USD, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng dược phẩm được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 26,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Bangladet.
 

09:58 | 16/12/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ba Lan 10 tháng đầu năm tăng 21%

10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ba Lan đạt gần 283 triệu USD, tăng 21% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này, chiếm 17,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ba Lan.

22:01 | 30/11/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Anh giảm gần 20% so với cùng kỳ

10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Anh đạt 561,9 triệu USD, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 30,6% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Anh.
 

17:55 | 30/11/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo 10 tháng đầu năm 2020 giảm 14%

10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo đạt 240,7 triệu USD, giảm 14% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này chiếm 31,8% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Áo.
 

10:30 | 30/11/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ấn Độ đạt 3,7 tỷ USD

10 tháng đầu năm 2020 Việt Nam nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ấn Độ đạt 3,7 tỷ USD, tăng 2,2% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó nhóm hàng sắt thép các loại được Việt Nam nhập khẩu nhiều nhất từ nguồn cung này, chiếm 26,3% tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ấn Độ.
 

08:50 | 30/11/2020

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Nam Phi tăng trong 10 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Nam Phi trong tháng 10/2020 đạt 42,9 triệu USD, tăng 20,36% so với cùng tháng năm trước, nâng tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước từ thị trường này đạt 638,07 triệu USD, tăng 123,2% so với cùng kỳ.

13:44 | 28/11/2020

Đối tác