Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa vào Việt Nam ngày càng tăng

Tháng 5 nhập khẩu 296.150 tấn nguyên liệu nhựa, trị giá 532,89 triệu USD (tăng 23,8% về lượng và tăng 28,82% về kim ngạch so với tháng trước đó); đưa tổng lượng nguyên liệu nhựa nhập khẩu cả 5 tháng đầu năm lên 1,25 triệu tấn, tương đương 2,24 tỷ USD (tăng 16,5% về lượng và tăng 19,34% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái).

11:24 | 16/07/2013

Nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ các thị trường sụt giảm mạnh

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng đầu năm 2012 nhập khẩu nguyên liệu nhập vào Việt Nam trị giá 280,2 triệu USD, giảm 34,19% so với tháng cuối năm ngoái và cũng giảm 18,59% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa chiếm 4,05% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước

16:15 | 12/03/2012

Kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu nhựa từ hầu hết các thị trường 2 tháng đầu năm tăng trưởng dương so với cùng kỳ

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, hai tháng đầu năm 2011 cả nước nhập khẩu 359.841 tấn nguyên liệu nhựa, trị giá 645,44 triệu USD (tăng 20,3% về lượng và tăng 42,1% về kim ngạch so với cùng kỳ năm ngoái). Riêng tháng 2/2011 nhập khẩu 163.722 tấn, trị giá 299,57 triệu USD, giảm 16,2% về lượng và giảm 13% về kim ngạch so với tháng trước đó.

14:58 | 06/04/2011

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác