Kim ngạch xuất khẩu chè 4 tháng đầu năm tăng nhẹ

Theo số liệu của Tổng cục hải quan, xuất khẩu chè của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2015 đạt 33.127 tấn, trị giá 54.190.257 USD, giảm 2,92% về lượng nhưng tăng 2,29% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

14:11 | 25/05/2015

Năm 2013: Kim ngạch xuất khẩu chè tăng nhẹ

Theo số liệu thống kê, trong năm 2013 xuất khẩu chè của cả nước đạt 141.434 tấn, trị giá 229.719.055 USD, giảm 3,59% về lượng nhưng tăng 2,28% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

11:20 | 23/01/2014

Kim ngạch xuất khẩu chè tăng trưởng

VINANET- Theo số liệu thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2013, xuất khẩu chè của cả nước đạt 49.374 tấn, trị giá 74.715.493 USD, giảm 2,5% về lượng nhưng tăng 3,9% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

16:19 | 15/07/2013

Kim ngạch xuất khẩu chè tăng trưởng

VINANET- Theo số liệu thống kê, trong 4 tháng năm 2013, xuất khẩu chè của cả nước đạt 37.760 tấn, trị giá 56.851.006 USD, giảm 4,7% về lượng nhưng tăng 1,8% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

16:32 | 28/05/2013

Kim ngạch xuất khẩu chè tăng trưởng

VINANET- Trong 3 tháng năm 2013, xuất khẩu chè của cả nước đạt 28.992 tấn, trị giá 43.636.896 USD, giảm 3,9% về lượng nhưng tăng 4,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

11:03 | 03/05/2013

Kim ngạch xuất khẩu chè tăng trưởng

VINANET- Theo số liệu thống kê, trong 2 tháng năm 2013, xuất khẩu chè của cả nước đạt 18.876 tấn, trị giá 28.751.575 USD, giảm 4,1% về lượng nhưng tăng 2,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

15:27 | 20/03/2013

Xuất khẩu chè 5 tháng đầu năm lượng giảm nhưng tăng về trị giá

VINANET -Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, tháng 5/2011, cả nước đã xuất khẩu trên 9 nghìn tấn chè các loại, thu về 13 triệu USD, tăng 13,55% về lượng và tăng 6,34% về trị giá so với tháng liền kề trước đó. Nâng kim ngạch xuất khẩu chè 5 tháng đầu năm lên 41,5 nghìn tấn, trị giá 59,7 triệu USD, giảm 5,6% về lượng nhưng tăng 0,1% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

10:18 | 13/07/2011

Một vài cách thức giúp doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu chè sang Đức

Trong 2 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu chè đạt 16520 tấn và 237,40 triệu USD, giảm cả về lượng và giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Với thị trường Đức, năm 2010 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu chè đạt 3222 tấn tương ứng với 49,91 triệu USD, tăng 42,27% về giá trị và 27,85% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch xuất khẩu chè sang Đức tính đến cả tháng 2 năm 2011 đạt 519945 USD, giảm 47,93% so với cùng kỳ năm ngoái.

10:32 | 23/03/2011

Xuất khẩu chè của Burundi tăng mạnh

Uỷ ban Chè Burundi cho biết, kim ngạch xuất khẩu chè của nước này đã tăng 39% trong 11 tháng đầu năm nay bởi cả khối lượng xuất khẩu lẫn giá đều tăng so với năm ngoái.

12:26 | 30/12/2010

Kim ngạch xuất khẩu chè của Việt Nam năm 2009 tăng cả về lượng và trị giá

Theo số liệu thống kê, xuất khẩu chè của Việt Nam tháng 12/2009 đạt 12.129 tấn với kim ngạch 18,3 triệu USD, tăng 10,7% về lượng và tăng 16% về trị giá so với tháng trước, nâng lượng chè xuất khẩu năm 2009 của Việt Nam đạt 134 nghìn tấn với kim ngạch 179,5 triệu USD, tăng 28,4% về lượng và tăng 22,2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái.

11:15 | 09/02/2010

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác