TAG heineken

Thứ trưởng Cao Quốc Hưng tiếp Lãnh đạo Heineken

Ngày 26 tháng 10 năm 2016, tại Trụ sở Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với Lãnh đạo Tập đoàn Bia Heineken do ông Frans Eusman, Chủ tịch Tập đoàn Heineken khu vực Châu Á Thái Bình Dương dẫn đầu.

15:21 | 27/10/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác