Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ

Vinanet - Tự do hóa thương mại dịch vụ là một trong những ưu tiên quan trọng trong Cộng đồng kinh tế ASEAN. Quá trình tự do hóa thương mại dịch vụ giữa các nước khu vực được thực hiện trong khuôn khổ của Hiệp định khung ASEAN về Dịch vụ và tiếp tục được đàm phán.

16:00 | 08/02/2020

ASEAN - Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc ký kết Hiệp định khung về Hợp tác Kinh tế Toàn diện năm 2005. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết 04 Hiệp định khác về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 6/2007), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 5/2009), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 6/2009) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN – Hàn Quốc.

14:32 | 09/11/2016

ASEAN - Ấn Độ

ASEAN và Ấn Độ ký kết Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện ngày 8/10/2003. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục ký kết các Hiệp định về Hàng hóa (có hiệu lực 1/1/2010), Hiệp định về Dịch vụ (có hiệu lực 1/7/2015) và Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực 1/7/2015) nhằm hình thành Khu vực thương mại tự do ASEAN - Ấn Độ.

14:21 | 09/11/2016

ASEAN - Trung Quốc

ASEAN và Trung Quốc ký Hiệp định khung về Hợp tác kinh tế toàn diện tháng 11/2002. Trên cơ sở Hiệp định khung, hai bên tiếp tục đàm phán và ký kết các Hiệp định về Thương mại Hàng hóa (có hiệu lực từ tháng 7/2005), Hiệp định về Thương mại Dịch vụ (có hiệu lực từ tháng 7/2007), Hiệp định về Đầu tư (có hiệu lực từ tháng 2/2010) nhằm thiết lập Khu vực thương mại tự do ASEAN – Trung Quốc.

14:11 | 09/11/2016

Quan hệ Việt Nam-EU : Từ Hiệp định khung hợp tác đến đối tác và hợp tác toàn diện

Quan hệ Việt Nam-EU 25 năm phát triển và bứt phá: Từ Hiệp định khung hợp tác đến đối tác và hợp tác toàn diện. Chỉ sau khi “Hiệp định Hợp tác giữa CHXHCN Việt Nam và Cộng đồng châu Âu” được ký kết (17/7/1995) quan hệ giao thương mới thực sự bước vào thời kỳ sôi động. Bởi Hiệp định không chỉ tạo ra khung pháp lý về hợp tác thương mại mà còn mở ra những triển vọng hợp tác giữa Việt Nam - EU nói chung, với từng thành viên của EU nói riêng.

08:42 | 16/01/2015

Quan hệ Việt Nam-EU, 25 năm phát triển và bứt phá: Từ EC đến EU

Năm 2015 có ý nghĩa đặc biệt với Việt Nam và Liên minh châu Âu (EU): 25 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao (28/11/1990 – 28/11/2015), 20 năm ký Hiệp định khung hợp tác (17/7/1995 – 17/7/2015) và 5 năm Hiệp định Đối tác và hợp tác toàn diện (PCA) được ký tắt bên lề Hội nghị ASEM-8 (4/10/2010 – 4/10/2015).

14:24 | 08/01/2015

Việt Nam-Pakistan: Thương mại hướng tới 500 triệu USD

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định khung về hợp tác về khoa học công nghệ; MOU về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Pakistan… đang đóng góp một phần không nhỏ cho mục tiêu nâng kim ngạch song phương cán ngưỡng 500 triệu USD vào năm 2013.

11:07 | 12/11/2013

Quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và công nghiệp Việt Nam - châu Phi không ngừng phát triển

Việt Nam và các nước châu Phi có nhiều mối quan hệ tích cực từ những năm 60 của của thế kỉ trước. Đến nay, Việt Nam đã ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tế thương mại khoa học kỹ thuật với 17 nước châu Phi, Hiệp định thương mại song phương với 15 nước, trong đó 13 Hiệp định có điều khoản Tối huệ quốc (MFN); thành lập một số Uỷ ban Hỗn hợp/Uỷ ban Hỗn hợp Thương mại để thúc đẩy hợp tác với các nước như: Ai Cập, Tuy-ni-di, Nam Phi để thúc đẩy hợp tác chuyên ngành với các nước này.

09:05 | 27/04/2011

Việt - Mỹ họp bàn Hiệp định khung Thương mại và Đầu tư

Từ 19-21/3, đại diện Hoa Kỳ và Việt Nam sẽ họp bàn về Hiệp định khung Thương mại và Đầu tư song phương (TIFA). Đại diện phía Hoa Kỳ - đến từ Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Cục Bằng sáng chế và Thương hiệu Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ - sẽ thảo luận với đại diện Chính phủ Việt Nam về các vấn đề như quyền sở hữu trí tuệ, thực thi các cam kết WTO, tiếp cận thị trường và các vấn đề quan tâm chung khác.

14:55 | 20/03/2008

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác