Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Singapore tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Singapore trong công tác quản lí thuế quốc tế nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

07:21 | 21/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Lào tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Lào trong quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

08:26 | 13/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Philippines

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Philippines tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Philippines nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

09:06 | 11/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Israel

Vinanet - Hiệp định Tránh Đánh thuế Hai lần giữa Việt Nam và Israel được kí kết với mong muốn kí kết một Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và tài sản.

08:26 | 08/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ áp dụng đối với các loại thuế do một nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở, hoặc chính quyền địa phương của nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.

15:34 | 07/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Indonesia

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Indonesia tạo khuôn khổ pháp lí cho việc hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau giữa cơ quan thuế Việt Nam với cơ quan thuế Indonesia trong công tác quản lí thuế quốc tế, nhằm ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập và vào tài sản.

10:52 | 06/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ

Vinanet - Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Ấn Độ áp dụng đối với các loại thuế do một nước kí kết hoặc các cơ quan chính quyền cơ sở, hoặc chính quyền địa phương của nước đó, đánh vào thu nhập, bất kể hình thức áp dụng của các loại thuế đó như thế nào.

21:15 | 04/02/2020

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Campuchia

Vinanet -Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Campuchia sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và Campuchia, tạo ra một môi trường pháp lí về thuế rõ ràng, ổn định để các nhà đầu tư Việt Nam và Campuchia phát triển và mở rộng các hoạt động kinh doanh, đầu tư.

09:30 | 04/02/2020

Phê duyệt Hiệp định tránh đánh thuế hai lần với Campuchia

Vinanet - Chính phủ vừa phê duyệt "Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Campuchia về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập".

09:40 | 13/08/2018

DTA giữa Việt Nam và New Zealand có hiệu lực từ 7/5

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, phát biểu nhân dịp Hiệp định tránh đánh thuế hai lần (DTA) giữa Việt Nam và New Zealand bắt đầu có hiệu lực từ ngày 7/5, Bộ trưởng phụ trách thuế của New Zealand, ông Todd McClay cho biết hiệp định sẽ giúp hai nước tăng cường thương mại song phương.

14:27 | 07/05/2014

Việt Nam-Pakistan: Thương mại hướng tới 500 triệu USD

Hiệp định tránh đánh thuế hai lần; Hiệp định khung về hợp tác về khoa học công nghệ; MOU về hợp tác giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ngân hàng Trung ương Pakistan… đang đóng góp một phần không nhỏ cho mục tiêu nâng kim ngạch song phương cán ngưỡng 500 triệu USD vào năm 2013.

11:07 | 12/11/2013

Thúc đẩy hợp tác thương mại-đầu tư Việt Nam - Hồng Kông

Ngày 4/8, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Văn phòng Kinh tế thương mại Hồng Kông tại Xinh-ga-po tổ chức Hội thảo về Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Hồng Kông nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam, Hồng Kông chuẩn bị các điều kiện trước khi Hiệp định sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/1/2010.

16:23 | 05/08/2009

Đối tác