Hàng hóa xuất khẩu sang Brazil có kim ngạch sụt giảm trong 8 tháng đầu năm

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan Việt Nam, tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sang Brazil trong 8 tháng đầu năm giảm nhẹ 18,44% so với cùng kỳ, đạt 1,17 tỷ USD, mặc dù trong riêng tháng 8/2020, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này tăng 8,68% so với tháng trước đó, đạt 198,98 triệu USD.

09:08 | 26/09/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang UAE giảm 32,15% về kim ngạch trong 8 tháng/2020

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang UAE trong tháng 8/2020 đạt 520,14 triệu USD, tăng 26,08% so với tháng trước đó. Tuy nhiên, tính từ tháng 1 – tháng 8/2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này lại sụt giảm khá 32,15% so với cùng kỳ đạt 2,48 tỷ USD.

08:00 | 24/09/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang Đức sụt giảm trong 7 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Đức trong tháng đầu tiên của quý 3/2020 chỉ đạt 501,49 triệu USD, giảm 8,34% so với tháng trước đó, khiến tổng kim ngạch xuất khẩu cả 7 tháng đầu năm sụt giảm 1,84% so với cùng kỳ, đạt hơn 3,79 tỷ USD.

08:46 | 19/08/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang thị trường UAE giảm 40,02% về kim ngạch

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang UAE trong 7T/2020 giảm 40,02% so với cùng kỳ, chỉ thu về được 1,96 tỷ USD dù trị giá xuất khẩu tăng mạnh 32,51% trong riêng tháng 7 lên 412,54 triệu USD.

08:30 | 16/08/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia đạt trị giá 2,39 tỷ USD trong 7 tháng đầu năm

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang Campuchia trong tháng 7/2020 tăng trưởng khá với 33,13% đạt 446,57 triệu USD. Tuy nhiên con số trên chưa đủ để kéo tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang thị trường này trong 7 tháng đầu năm thoát khỏi mức âm.

07:41 | 15/08/2020

Hàng hóa xuất khẩu sang Anh 6T/2020 đạt kim ngạch 2,2 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Anh trong tháng 6/2020 đạt 401,5 triệu USD, tăng 30,13% so với tháng trước đó, nhưng tính tổng cả 6 tháng đầu năm, kim ngạch vẫn sụt giảm 19,75% so với cùng kỳ, đạt 2,23 tỷ USD.

12:37 | 20/07/2020

Quy định mới về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của Bộ Công Thương

Vinanet - Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Thông tư gồm 4 Chương và 20 điều, cụ thể:
 
 

22:53 | 07/11/2018

Hàng hóa xuất khẩu sang Australia ngày càng tăng mạnh

Vinanet - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia ngày càng tăng trưởng tốt, kim ngạch tháng 8/2018 tăng 24,8% so với tháng 7/2018 và tăng 61% so với tháng 8/2017, đạt 377,28 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này 8 tháng đầu năm 2018 lên 2,69 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2017.

07:12 | 25/09/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác