Hàng hóa xuất khẩu sang Anh 6T/2020 đạt kim ngạch 2,2 tỷ USD

Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường Anh trong tháng 6/2020 đạt 401,5 triệu USD, tăng 30,13% so với tháng trước đó, nhưng tính tổng cả 6 tháng đầu năm, kim ngạch vẫn sụt giảm 19,75% so với cùng kỳ, đạt 2,23 tỷ USD.

12:37 | 20/07/2020

Quy định mới về kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu của Bộ Công Thương

Vinanet - Căn cứ khoản 1 Điều 28 Nghị định số 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa, ngày 30 tháng 10 năm 2018 Bộ trưởng Bộ Công Thương ký ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BCT quy định kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu. Thông tư gồm 4 Chương và 20 điều, cụ thể:
 
 

22:53 | 07/11/2018

Hàng hóa xuất khẩu sang Australia ngày càng tăng mạnh

Vinanet - Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang Australia ngày càng tăng trưởng tốt, kim ngạch tháng 8/2018 tăng 24,8% so với tháng 7/2018 và tăng 61% so với tháng 8/2017, đạt 377,28 triệu USD, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang thị trường này 8 tháng đầu năm 2018 lên 2,69 tỷ USD, tăng 27,9% so với cùng kỳ năm 2017.

07:12 | 25/09/2018

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác