Hàng hóa nhập khẩu từ Australia năm 2014 tăng mạnh

Theo số liệu thống kê, trong năm 2014, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam từ Australia đạt gần 2,06 tỷ USD, tăng 29,7% so với năm 2013. Việt Nam xuất khẩu sang Australia đạt 3,99 tỷ USD, tăng 13,7% so với năm 2013. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang Australia 1,93 tỷ USD.

14:57 | 13/02/2015

Hàng hóa nhập khẩu từ Australia tăng trên 50%

Hàng hóa từ thị trường Australia nhập khẩu vào thị trường Việt Nam 4 tháng đầu năm 2014 tăng mạnh 50,91% về kim ngạch so với cùng kỳ năm trước, trị giá 658,3 triệu USD; trong đó riêng tháng 4 kim ngạch đạt 205,76 triệu USD, tăng tới 92,7% so với cùng tháng năm 2013.

16:23 | 13/06/2014

Hàng hóa nhập khẩu từ Australia tăng trở lại

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Australia 2 tháng đầu năm 2014 trị giá 285,49 triệu USD, tăng 44,02% so với cùng kỳ năm 2013; trong đó riêng tháng 2 kim ngạch đạt 153,06 triệu USD.

16:08 | 11/04/2014

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác