TT hạt tiêu ngày 26/02: Giá ổn định trong mức 53.000 – 55.000 đồng/kg

Giá tiêu phiên 26/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam duy trì ổn định ở 53.000 – 55.000 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu; thấp thất chốt tại Gia Lai và Đồng Nai; các tỉnh còn lại ở mức 53.500 – 54.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

09:22 | 26/02/2021

TT hạt tiêu ngày 25/02: Mức giá thấp nhất chốt ở 53.000 đồng/kg

Giá tiêu phiên 25/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam giao dịch ở 53.000 – 55.000 đồng/kg. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu; thấp thất chốt tại Gia Lai và Đồng Nai; các tỉnh còn lại ở mức 53.500 – 54.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:00 | 25/02/2021

TT hạt tiêu ngày 22/02: Giá nhiều vùng nguyên liệu tăng mạnh 1.000 đồng/kg

Giá tiêu phiên 22/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam giao dịch ở 52.000 – 54.500 đồng/kg. Giá đã tăng mạnh 1.000 đồng/kg tại nhiều tỉnh, đưa mức giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu lên 54.500 đồng/kg. Giá thấp thất chốt tại Gia Lai; các tỉnh còn lại ở quanh mức 52.500 – 53.500 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:28 | 22/02/2021

TT hạt tiêu ngày 19/02: Mức giá thấp nhất nhích lên ở 51.500 đồng/kg

Giá tiêu phiên 19/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam giao dịch ở 51.500 – 53.500 đồng/kg. Sau khi tăng giá mạnh phiên trước, các tỉnh hôm nay giữ giá, riêng Gia lai nhích thêm 500 đồng/kg lên cùng mức giá với tỉnh Đồng Nai; giá cao nhất vẫn chốt tại Bà Rịa – Vũng Tàu, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:55 | 19/02/2021

TT hạt tiêu ngày 18/02: Giá một số tỉnh tăng 1.000 đồng/kg

Giá tiêu phiên 18/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam giao dịch vẫn trong phạm vi 51.000 – 53.500 đồng/kg. Tuy nhiên, nhiều tỉnh đã tăng mạnh 1.000 đồng lên các mức giá mới. Đây là phiên khởi sắc đầu tiên trong suốt một thời gian dài. Giá thấp nhất chốt tại Gia Lai; cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

11:19 | 18/02/2021

TT hạt tiêu ngày 08/02: Giá tại Gia Lai tăng nhẹ 500 đồng/kg

Giá tiêu phiên 08/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam giao dịch ở 51.000 – 53.000 đồng/kg. Giá tại Gia Lai tăng 500 đồng chốt mức thấp nhất cùng với tỉnh Đồng Nai. Giá cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, các tỉnh khác ở mức 51.500 đồng/kg và 52.000 đồng/kg, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:03 | 08/02/2021

TT hạt tiêu ngày 05/02: Giá duy trì dưới mức 53.000 đồng/kg

Giá tiêu phiên 05/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam giữ vững ở mức 50.500 – 53.000 đồng/kg. Sau phiên giảm mạnh trước đó tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay tiếp tục duy trì ổn định. Giá thấp nhất tại Gia Lai, cao nhất tại Bà Rịa – Vũng Tàu, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

09:46 | 05/02/2021

TT hạt tiêu ngày 04/02: Giá giảm 1.000 đồng/kg tại Gia Lai

Giá tiêu phiên 04/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam giao dịch ở mức 50.500 – 53.000 đồng/kg. Sau khi nhích nhẹ trong phiên trước, giá tiêu tại Gia Lai phiên hôm nay đã giảm mạnh 1.000 đồng, tiếp tục về mức thấp nhất. Giá cao nhất vẫn chốt tại Bà Rịa – Vũng Tàu, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:16 | 04/02/2021

TT hạt tiêu ngày 03/02: Giá có dấu hiệu nhích nhẹ tại Gia Lai

Giá tiêu phiên 03/02 tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam vẫn trong khung 51.000 – 53.000 đồng/kg. Tuy nhiên, giá tiêu tại Gia Lai có dấu hiệu nhích nhẹ 500 đồng lên 51.500 đồng/kg. Mức thấp nhất chốt tại Đồng Nai và cao nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

10:34 | 03/02/2021

Xuất khẩu hạt tiêu sang các thị trường năm 2020 giảm 7,5%

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong năm 2020 cả nước xuất khẩu 285.292 tấn hạt tiêu, trị giá 660,57 triệu USD, giá trung bình 2.315,4 USD/tấn, tăng 0,4% về lượng nhưng giảm 7,5% về kim ngạch và giảm 7,8% về giá so với năm 2019.

13:00 | 30/01/2021

TT hạt tiêu ngày 29/01: Thêm một phiên yên ắng

Giá tiêu hôm nay (29/01) tại các vùng nguyên liệu Tây Nguyên và miền Nam tiếp tục giao dịch ở 51.000 – 53.000 đồng/kg. Gia Lai và Đồng Nai ở mức giá thấp nhất, Bà Rịa – Vũng Tàu có mức giá cao nhất, theo bảng giá của nguồn Tin Tây Nguyên.

09:45 | 29/01/2021

Đối tác