Mời tham dự Hội nghị quảng bá kết nối sản phẩm làng nghề

Cục Công Thương địa phương, Trung tâm Thông tin Công nghiệp & Thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ tổ chức Hội nghị “Quảng bá kết nối sản phẩm làng nghề - Góp phần đẩy mạnh thương hiệu Việt Nam năm 2020” vào ngày 02 tháng 10 năm 2020, tại Hà Nội.

15:00 | 28/09/2020

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác