Đề nghị thu hẹp lĩnh vực đầu tư theo phương thức PPP

Vinanet - Cho ý kiến lần 2 về Dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), tại phiên họp thứ 44, nhiều thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị chỉ tập trung đầu tư PPP ở những lĩnh vực trọng tâm, ưu tiên các dự án lớn có tính liên kết vùng miền, tính lan toả đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương.

10:00 | 22/04/2020

Kinh tế thế giới nổi bật tuần qua

Vinanet -Những quan ngại về nền kinh tế Mỹ. Dự án luật đầu tư nước ngoài của Trung Quốc. Thái Lan công bố kết quả bầu cử. Thỏa thuận Brexit.... là những thông tin nổi bật trên thị trường thế giới tuần qua.

09:54 | 29/03/2019

Quy định mới về điều kiện bố trí vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm

Vinanet - Chính phủ ban hành Nghị định số 120/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các Chương trình MTQG giai đoạn 2016-2020.

11:33 | 20/09/2018

Xây dựng Luật đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Vinanet - Đây là nội dung nổi bật tại Nghị quyết 54/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 04/2018. Theo đó, Chính phủ thống nhất thông qua các chính sách của Đề nghị xây dựng dự án Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

13:52 | 21/05/2018

Thu hút FDI: Cần tư duy mới

Vinanet -Sau 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), kể từ khi Luật Đầu tư nước ngoài có hiệu lực vào năm 1987, dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam lớn song tác động đến nền kinh tế còn hạn chế. Các chuyên gia cho rằng, Việt Nam cần có tư duy mới trong thu hút FDI.

09:08 | 24/11/2017

Thông tư hướng dẫn ưu đãi đầu tư

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư theo quy định tại Luật đầu tư số 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư.

09:13 | 12/07/2016

Bộ Công Thương lên tiếng về dự thảo “giấy phép con”

Luật Đầu tư mới có hiệu lực từ 01/7/2015, do đó Bộ Công Thương sẽ phải gửi lấy ý kiến của Bộ Y tế (cơ quan đầu mối về an toàn thực phẩm), Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đặc biệt là ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp. 

07:07 | 04/10/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác