Tiền tiết kiệm đang dịch chuyển

Tăng trưởng tín dụng tích cực trong 7 tháng đầu năm với mức tăng gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tăng trưởng tiền gửi lại thấp hơn so với tín dụng. Kết quả khảo sát cho thấy số người có tiền gửi tại các TCTD đang giảm. Phải chăng người có tiền không còn mặn mà với việc gửi tiết kiệm mà mang tiền đi đầu tư vào các kênh đầu tư khác?

11:20 | 10/08/2015

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác