Quy định mức lương tối thiểu vùng của người lao động theo hợp đồng​

Vinanet - Nghị định số 157/2018/NĐ-CP của Chính phủ ngày 16 tháng 11 năm 2018 về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.Theo đó, từ ngày 01/01/2019, người lao động sẽ nhận lương tối thiểu từ 2,92 - 4,18 triệu đồng/tháng, cao hơn mức lương hiện hành 200.000 đồng/tháng.

14:43 | 18/12/2018

Tăng lương tối thiểu vùng có hiệu lực từ 1/1/2018

Vinanet - Từ tháng 1/2018, nhiều chính sách mới về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, thuế, lãi suất ngân hàng sẽ có hiệu lực thi hành, trong đó, đáng chú ý là việc hàng triệu lao động sẽ được tăng lương theo quy định mới về lương tối thiểu vùng.

16:46 | 31/12/2017

Lương tối thiểu 2018: Chốt phương án tăng 6,5%

Vinanet - Phiên họp thứ 3 về tăng lương tối thiểu vùng 2018 của Hội đồng tiền lương Quốc gia đã khép lại và phương án đã chính thức được các bên thống nhất là 6,5%.

14:57 | 07/08/2017

Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động. Theo đó, Bộ đề xuất tăng mức lương tối thiểu vùng từ 180.000 đồng – 250.000 đồng.

08:42 | 22/08/2016

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng

Tiếp tục điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng. Đây là nội dung quan trọng được đề cập tại Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.

16:30 | 18/05/2016

Xe

Công nghệ

Tiêu dùng

Nhà đất

Đối tác